Ograniczenie kursowania linii 861 od 01.10.2018 r.

W związku z trwałą deficytowością od dnia 01.10.2018 r. (poniedziałek) zmuszeni jesteśmy ograniczyć kursowanie linii 861. Zawieszone zostaną następujące kursy:

  • 5:10 i 15:41 z Postołowa,
  • 14:00 i 17:00 z Gdańska.

W związku z powyższym realizowane będą tylko kursy o 5:50 z Postołowa i 15:30 z Gdańska.

Rozkład jazdy linii 861 ważny od 01.10.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, planujemy wydłużyć trasę linii z Postołowa przez Pawłowo, Przerębską Hutę i Wolny Dwór do Skarszew.

Otwarcie mostu na ul. Starogardzkiej od 21.09.2018 r.

W związku z zakończeniem remontu mostu w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku, od dnia 21.09.2018 r. (piątek) przywrócona zostanie stała trasa linii 846 w tym rejonie miasta. Również przystanek „Gdańsk Ukośna” powróci do swojej stałej lokalizacji przy Trakcie Św. Wojciecha.

Zmiana rozkładu linii 4 od 20.09.2018 r.

W związku z notowanymi opóźnieniami spowodowanymi zatorami drogowymi na trasie Kartuzy – Sierakowice, od dnia 20.09.2018 r. (czwartek) na linii 4 wprowadzone zostaną kolejne zmiany w rozkładzie jazdy. Na czas remontu w dni powszednie szkolne zawieszone zostaną kursy:

  • 7:00 z Kartuz do Kamienicy Królewskiej,
  • 7:15 z Sierakowic do Kartuz.

Ponadto kurs o 6:40 z Kartuz do Sierakowic zostanie wydłużony do Kamienicy Królewskiej.

Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę punktualności odjazdów autobusów, zwłaszcza w kursie o 7:40 z Kamienicy Królewskiej.

Przepraszamy za utrudnienia!

Zmiana rozkładu linii 5 od 18.09.2018 r.

Na prośbę pasażerów oraz Dyrekcji Szkoły w Staniszewie, w dni szkolne kurs linii 5 o 13:16 z przystanku „Staniszewo Szkoła” przez Głusino do Starej Huty zostanie opóźniony na 13:36. Autobus ten ponadto będzie oczekiwał na przystanku początkowym na przyjazd autobusu linii 5 wyruszający z Kartuz o 13:15 celem zapewnienia przesiadki pasażerów.

Wycofanie zajazdu na pętlę Kowale Apollina od 14.09.2018 r.

W związku z notowanymi opóźnieniami spowodowanymi zatorami drogowymi na osiedlu Kowale, od dnia 14.09.2018 r. (piątek) w dni powszednie szkolne w kursie linii 855 o 7:50 z Gdańska do Łapina nie będzie wykonywany zajazd na pętlę „Kowale Apollina” (dotychczasowy odjazd o 8:16). Autobus zatrzymywać się będzie jedynie na przystanku „Kowale Osiedle” zlokalizowanym przy drodze wojewódzkiej skąd odjeżdżać będzie o 8:18. Rozwiązanie to ma na celu zredukowanie powstających opóźnień oraz zapewni punktualny dojazd uczniów do szkoły w Kolbudach.

Zmiana trasy wybranych kursów linii 14 od 10.09.2018 r.

Z powodu znacznych opóźnień notowanych w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na trasie Sierakowice – Kartuzy, od dnia 10.09.2018 r. (poniedziałek) pierwsze trzy poranne kursy linii 14 w kierunku Kartuz zostaną skierowane na trasę objazdową. Kursy o:

  • 6:20 z Sulęczyna przez Podjazy do Kartuz (6:45 z Sierakowic),
  • 6:30 z Sulęczyna przez Borek do Kartuz (7:05 z Sierakowic),
  • 6:52 z Mściszewic do Kartuz (7:10 z Sierakowic)

od przystanku „Sierakowice” pojadą bezpośrednio i bez zatrzymywania się na przystankach trasą przez Kamienicę Szlachecką, Borucino, Brodnicę Górną i ulicą Chmieleńską w Kartuzach. Autobusy zatrzymają się dopiero na przystanku „Kartuzy Plac Brunona” i skąd już stałą trasą dojadą do przystanku końcowego na dworcu w Kartuzach. Pominięte zostaną wszystkie przystanki pośrednie na odcinku Sierakowice – Kartuzy Plac Brunona. Celem zmiany jest zapewnienie pasażerom dojazdu do Kartuz przed godziną 8:00.

Pasażerowie podróżujący do miejscowości na nieobsługiwanym odcinku trasy, w Sierakowicach powinni się przesiąść na autobus linii 4, w którym będą honorowane zakupione w autobusie linii 14 bilety jednorazowe.

Przepraszamy za utrudnienia, mając jednak również nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie pozwoli zdecydowanej większości pasażerów dotrzeć rano punktualnie do Kartuz przed godziną 8:00.

Zmiany na linii Gdańsk – Płock od 02.09.2018 r.

Pragniemy poinformować, że od dnia 02.09.2018 r. linia pospieszna w relacji Gdańsk – Płock (przez Malbork, Sztum, Kwidzyn, Iławę, Żuromin i

Sierpc) będzie obsługiwana samodzielnie przez PKS Gdańsk. Kursowanie linii zostanie ograniczone do wybranych dni tygodnia i tak:

– z Gdańska do Płocka autobus odjeżdżać będzie o 13:45 we wszystkie poniedziałki, czwartki i soboty,

– z Płocka do Gdańska autobus odjeżdżać będzie o 12:00 we wszystkie wtorki, piątki i niedziele.

 

Rozkład jazdy linii Płock ważny od 02.09.2018 r.

Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie biletów poprzez zakup w kasie biletowej lub poprzez platformę e-podroznik.pl

Zmiany rozkładów jazdy od 03.09.2018 r.

Od dnia 03.09.2018 r. (poniedziałek) zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 4, 5, 854, 855, 856, 857 i 871 oraz uruchomiona zostanie nowa linia 17. Szczegóły zmian:

Linia 4

W związku z utrudnieniami związanymi z remontem drogi Kartuzy – Sierakowice, na czas prowadzenia prac drogowych od 03.09.2018 r. (poniedziałek) wprowadzone zostaną kolejne zmiany organizacyjne i rozkładowe, których celem jest poprawa punktualności kursowania linii 4:

– w dni powszednie szkolne pozostanie nadal zawieszony kurs o 8:10 z Gowidlina,

– w dni powszednie kurs o 18:25 z Gowidlina zostanie opóźniony na 18:35,

– w dni powszednie zamiast kursu o 20:05 z Kamienicy Królewskiej będzie wykonywany kurs o 19:35 z Gowidlina,

– w soboty, niedziele i święta kurs o 15:25 z Kamienicy Królewskiej zostanie opóźniony na 15:55,

– w soboty, niedziele i święta kurs o 17:25 z Kamienicy Królewskiej zostanie zawieszony,

– w soboty, niedziele i święta kurs o 18:55 z Gowidlina zostanie przyspieszony na 18:35 i będzie wykonywany bez zajazdu do Chmielna,

 

– w dni powszednie szkolne pozostanie nadal zawieszony kurs o 7:30 z Kartuz do Gowidlina,

– w soboty, niedziele i święta kurs o 16:40 z Kartuz do Kamienicy Królewskiej zostanie zawieszony,

– w soboty, niedziele i święta kurs o 18:15 z Kartuz do Gowidlina zostanie przyspieszony na 17:40.

Rozkład jazdy linii 4 od 03.09.2018 r.

 

Linia 5

Na prośbę Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Koloni, w dni nauki szkolnej w kursie o 12:12 z Bąckiej Huty wykonywany będzie dodatkowy zajazd do Koloni i Sianowskiej Huty (umożliwi to szybszy powrót ze szkoły do domu najmłodszym dzieciom).

Rozkład jazdy linii 5 od 03.09.2018 r.

 

Nowa linia 17: Kartuzy – Kosy Wieś

Od 03.09.2018 r. (poniedziałek) uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa nr 17 kursująca w dni nauki szkolnej w relacji Kartuzy – Kosy Wieś. Na trasie przejazdu wyznaczono następujące przystanki:

– Kartuzy, Dworzec

– Kartuzy, Plac Brunona

– Kartuzy, Os. Wybickiego

– Kartuzy, ZSO nr 2

– Kartuzy, Chmieleńska

– Kartuzy, Wieś (pętla przy skrzyżowaniu dróg).

Odjazdy z Kosów: 7:35, 15:35

Odjazd z Kartuz: 15:20

Nowa linia zapewni możliwość transportu głównie dzieci i młodzieży do szkół z terenów do tej pory pozbawionych dostępu do transportu zbiorowego. Linia 17 będzie obsługiwana minibusem, w związku z czym nie będzie możliwości przewozu większych wózków i rowerów.

Rozkład jazdy linii 17 od 03.09.2018 r.

 

Linie 854-856

W związku z otwarciem nowej szkoły w Kowalach wprowadzone zostaną korekty rozkładów linii kolbudzkich dostosowujących liczbę kursów do zmniejszonego popytu:

– w dni nauki szkolnej kurs linii 854 o 7:16 z pętli Kowale Apollina do Kolbud rozpocznie bieg z Jankowa Gdańskiego o 7:24 (w zamian z Kowalów pojedzie autobus linii 857 o tej samej godzinie tj. 7:16),

– w dni nauki szkolnej kurs linii 855 o 12:40 z Gdańska do Łapina nie będzie wykonywany,

– w dni nauki szkolnej kurs linii 855 o 13:37 z Łapina do Gdańska nie będzie wykonywany,

– w dni nauki szkolnej kurs linii 855 o 14:32 z Łapina do Gdańska nie będzie wykonywany,

– w dni nauki szkolnej kurs linii 856 o 13:26 z Buszkowych do Gdańska będzie zajeżdżał dodatkowo do Jankowa Gdańskiego.

Rozkład jazdy linii 854, 855, 856 od 03.09.2018 r.

 

Linia 857

– w dni nauki szkolnej kurs o 7:02 z Otomina do Kolbud zostanie przyspieszony na 7:01 i będzie dojeżdżał dodatkowo do pętli Kowale Apollina,

– w dni nauki szkolnej kurs o 15:28 z Kolbud do Otomina zostanie przyspieszony na 14:38 i będzie wykonywany z zajazdem do Jankowa Gdańskiego i pętli Kowale Apollina (odjazd z pętli na Kowalach o 15:00).

Rozkład jazdy linii 857 od 03.09.2018 r.

 

Linia 871

Zgodnie z postulatami pasażerów oraz w związku z koniecznością zapewnienia przewozu dzieciom dojeżdżającym do szkoły w Cedrach Małych od 01.09.2018 r. zmieni się rozkład jazdy linii 871:

– w dni powszednie kurs o 5:35 z Gdańska zostanie przyspieszony na 5:25,

– w dni nauki szkolnej zamiast kursu o 7:55 z Gdańska będą wykonywany dwa kursy:

o 7:05 z Gdańska przez Trzcinisko, Błotnik, Cedry Małe do Cedrów Wielkich (umożliwi on dojazd dzieci do szkoły w Cedrach Małych),

o 8:25 z Trzciniska przez Błotnik, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Miłocin, Wocławy do Gdańska (odwrotny przebieg trasy niż obecnie),

– w dni nauki szkolnej uruchomiony zostanie nowy kurs o 12:45 z Gdańska (z Cedrów Małych o 13:30),

– w dni powszednie kurs z Gdańska o 20:15 zostanie opóźniony na 20:25,

na prośbę pasażerów w wybranych kursach tj.: w dni powszednie o 16:25, 18:25, 20:25, w soboty o 15:25 oraz w niedziele i święta o 16:25 odwrócona zostanie trasa przejazdu tzn. autobusy pojadą przez Trzcinisko, Błotnik, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Miłocin i Wocławy.

Rozkład jazdy linii 871 od 01.09.2018 r.

Zmiana rozkładów jazdy linii 842, 844 i 845 od 03.09.2018 r.

Od dnia 03.09.2018 r. (poniedziałek) zmianie ulegną rozkłady jazdy wybranych linii funkcjonujących w ramach komunikacji gminy Pruszcz Gd.:

 

Linia 842

– w dni nauki szkolnej kurs o 6:10 z Pruszcza Gd. zostanie opóźniony na 6:20

Rozkład jazdy linii 842 od 03.09.2018 r.

 

Linia 844

wybrane, niżej wymienione kursy realizowane w dni nauki szkolnej zostaną skierowane z dodatkowym zajazdem do wsi Żukczyn:

6:31 z Żuławy i 6:40 z Żuławki

13:55 i 15:40 z Pruszcza Gdańskiego

w dni szkolne kursy o 6:36 z Żuławy i 6:50 z Żuławki zostaną przyspieszone i będą wykonywane o 6:31 i 6:40,

– w dni powszednie kurs o 14:45 z Żuławki zostanie opóźniony na 14:50,

w dni szkolne kurs o 6:20 z Pruszcza Gdańskiego zostanie przyspieszony na 6:10

Rozkład jazdy linii 844 od 03.09.2018 r.

 

Linia 845

w dni powszednie uruchomione zostaną dodatkowe kursy realizowane w skróconej relacji z Juszkowa do Pruszcza Gd.:

z Pruszcza Gd. o: 8:39, 9:39, 13:19, 18:19 i 20:09

z Juszkowa o: 8:55, 9:55, 13:35, 17:35, 18:35 i 20:25

– ponadto w dni powszednie kursy o 11:14 z Pruszcza Gd. i 11:30 z Juszkowa zostaną opóźnione o 5 minut na odpowiednio 11:19 i 11:35

Rozkład jazdy linii 845 od 03.09.2018 r.

Zmiana trasy linii 801 od dnia 01.08.2018 r.

W związku z bardzo dużymi zatorami drogowymi na dotychczasowej trasie objazdowej linii 801 przez ul. Kartuską powodującymi znaczne opóźnienia autobusów sięgające 30-40 minut, od dnia 1 sierpnia 2018 r. (środa) wprowadzona zostanie nowa trasa objazdowa dla autobusów linii 801. W obu kierunkach autobusy kursować będą al. Armii Krajowej bez zjazdu na Jasień i z pominięciem przystanków „Gdańsk Zwierzyniecka” / „Gdańsk Źródlana” i „Gdańsk Damroki”.

Za utrudnienia przepraszamy!