Szereg zmian w rozkładach jazdy komunikacji regionalnej w powiecie kartuskim od 1 września 2020 r.

20-08-2020, opublikowane przez:

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. wprowadzone zostaną zmiany na większości połączeń w rozkładach jazdy komunikacji regionalnej. Poniżej informacja o najistotniejszych korektach:

 

Linia 2

 • wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy zapewniający rytmiczne odjazdy autobusów z częstotliwością co 30 minut w szczytach przewozowych (co 15 minut na godzinę ósmą) i co 60-120 minut w godzinach pozaszczytowych, ponadto na odcinku Kartuzy – Kiełpino/Somonino ofertę przewozową uzupełniać będą kursy linii 3 i 9 zapewniając razem bardzo atrakcyjną częstotliwość kursowania,
 • większość kursów realizowana będzie na wydłużonej trasie do Ostrzyc oraz z zajazdem do Kiełpina,
 • ze względu na niewielkie zainteresowanie zlikwidowane zostaną kursy w niedziele i święta.

Rozkład jazdy linii 2 ważny od 01.09.2020 r.


Linia 3

 • wszystkie kursy realizowane będą w pełnej relacji do Nowej Wsi Przywidzkiej,
 • funkcjonowanie linii zostanie ograniczone do dni nauki szkolnej z kursami o:

– z Nowej Wsi Przywidzkiej: 7:08, 14:48, 15:48, 16:48,

– z Kartuz: 6:30, 14:15, 15:15, 16:15.

Rozkład jazdy linii 3 ważny od 01.09.2020 r.


Linia 4

 • przywrócone zostaje kursowanie autobusów w stałym rozkładzie jazdy
  jak przed pandemią (także w niedziele i święta),
 • przywrócona zostanie pełna obsługa kursów do Lęborka oraz miejscowości Paczewo, Niepoczołowice, Linia.

Rozkład jazdy linii 4 ważny od 01.09.2020 r.


Linia 7

 • wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy zapewniający rytmiczne odjazdy autobusów,
 • ze względu na niewielkie zainteresowanie zlikwidowane zostaną kursy
  w niedziele i święta.

Rozkład jazdy linii 7 ważny od 01.09.2020 r.


 

Linia 9

 • funkcjonowanie linii zostanie ograniczone do dni nauki szkolnej z kursami o:

– z Mezowa: 7:15 (kurs wydłużony z Dzierżążna o 7:10), 8:25, 12:25, 14:25, 15:05,

– z Kartuz: 8:00, 11:30, 14:00, 14:45, 16:00 (kurs wydłużony do Dzierżążna).

Rozkład jazdy linii 9 ważny od 01.09.2020 r.


Linia 13

 • zwiększona zostanie liczba kursów, które będą wykonywane we wszystkie dni powszednie o:

– ze Zgorzałego: 6:23, 8:03, 14:55,

– ze Stężycy: 6:28, 8:08, 14:50,

– z Gołubia: 6:34, 8:14, 14:44,

– z Szymbarku: 6:40, 8:20, 14:38,

– z Kartuz: 7:35, 14:05, 16:05.

Tym samym zapewniony zostanie uczniom dojazd do Kartuz również na drugą godzinę lekcyjną. Odjazdy do Ostrzyc i Brodnicy uzupełniają się z autobusami 2 i 7.

Rozkład jazdy linii 13 ważny od 01.09.2020 r.


Linia 806

 • wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy umożliwiający dogodne przesiadki w Żukowie na autobusy linii 801, Z oraz pociągi,
 • umożliwione zostanie podróżowanie w relacjach okrężnych z Żukowa przez Przyjaźń do Babiego Dołu i dalej przez Glincz do Żukowa i odwrotnie,
 • ze względu na niewielkie zainteresowanie zlikwidowane zostaną kursy późnowieczorne.

Rozkład jazdy linii 806 ważny od 01.09.2020 r.


Ponadto przywrócone zostaną stałe, szkolne rozkłady na wszystkich pozostałych liniach komunikacyjnych, w tym wznowione zostanie funkcjonowanie linii: 8, 14, 17, 18, 19 i 20. Także na liniach 8 i 14 pojawią się drobne korekty odjazdów.

 

Przypominamy również, że już od 1 lipca 2020 r. wprowadzany został nowy rozkład linii 11 ze wszystkimi kursami wydłużonymi od Pomieczyna do Łebieńskiej Huty oraz linii 810 ze wszystkimi kursami wydłużonymi do centrum Gdańska.

 

Zachęcamy do zakupu biletów miesięcznych na nasze połączenia. Bilety warto nabyć z wyprzedzeniem, aby uniknąć kolejek. Kasy biletowe w Kartuzach, Sierakowicach, Żukowie i Gdańsku otwarte są w stałych godzinach, a w każdej
z nich istnieje możliwość płatności bezgotówkowej (za pomocą karty płatniczej).

 

W związku ze spodziewaną wyraźnie większą liczbą pasażerów, zwracamy uwagę Klientom o bezwzględnym obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie podróży autobusem. Potraktujmy tą sprawę z najwyższą powagą z uwagi na zdrowie swoje i współtowarzyszy podróży. Jednocześnie informujemy, że wszystkie nasze autobusy są codziennie gruntownie sprzątane i dezynfekowane, a w czasie przerw między kursami dodatkowo wietrzone.

 

Szczegółowe informacje:  tel. 500 469 227

fb.com/pagryf  gryfkartuzy.pl


Objazd na linii 5 w kursach do Starej Huty

28-08-2020, opublikowane przez:

W związku z prowadzonym remontem drogi ze Staniszewa w kierunku Starej Huty, wybrane kursy linii 5 zostaną skierowane na trasę objazdową:

 • w kursie o 6:49 ze Starej Huty autobus pojedzie stałą trasą do przystanku Głusino (po wcześniejszym zajeździe na przystanek Głusino Stążki), a następnie drogą płytową do Koloni skąd już stałą trasą do Kartuz (nie zostaną obsłużone przystanki „Staniszewo”, „Staniszewo Szkoła” i „Sianowo”),
 • w kursach o 7:29, 8:14, 14:20, 15:10, 16:30 ze Starej Huty autobus pojedzie stałą trasą do przystanku Głusino (po wcześniejszym zajeździe na przystanek Głusino Stążki w kursach porannych), a następnie drogą płytową do Koloni i dalej przez Sianowo do pętli „Staniszewo Szkoła” (przesiadka na autobus linii 5 do Kartuz zostanie zapewniona na przystanku „Kolonia Skrzyżowanie”),
 • w kursach o 6:15 i 15:45 z Kartuz autobus pojedzie stałą trasą do przystanku „Staniszewo Szkoła” (ale bez wjazdu do Koloni), następnie zawróci i pojedzie przez Sianowo i Kolonię oraz drogą płytową do Głusina skąd już stałą trasą do Starej Huty,
 • w kursach o 8:06, 13:56, 14:46, 15:21, 17:06 ze Staniszewa Szkoły autobus pojedzie przez Sianowo i Kolonię oraz drogą płytową do Głusina skąd już stałą trasą do Starej Huty.

Przystanek „Staniszewo Kępa” w obu kierunkach zostanie przeniesiony w rejon skrzyżowania dróg do Starej Huty i Głusina. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki pośrednie.

Rozkłady jazdy linii 5 nie zmienią się.


Najczęściej zadawane pytania

05-07-2019, opublikowane przez:

BILETY i ULGI

W każdym autobusie P.A Gryf / PKS Gdańsk sprzedaż biletów z kasy fiskalnej prowadzi kierowca. Bilety można też nabyć w kasie biletowej na dworcu autobusowym w Gdańsku.

Lista punktów sprzedaży biletów okresowych dostępna jest tutaj.

W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży lub całkowitego zniszczenia) biletu miesięcznego możliwe jest wydanie duplikatu. W tym celu Klient powinien złożyć stosowny wniosek w siedzibie firmy lub w punkcie sprzedaży biletów miesięcznych. Wniosek można pobrać tutaj.

W uzasadnionych przypadkach podróżnemu przysługuje zwrot należności za niewykorzystany bilet. Należność oblicza się przez potrącenie kwoty proporcjonalnej do liczby wykorzystanych dni obowiązywania biletu (wraz z dniem, w którym następuje zwrot) oraz odstępnego w wysokości 15% ceny biletu. W przypadku zwrotu biletów ulgowych podstawą do obliczenia kwoty odstępnego jest cena biletu normalnego ważnego na danej trasie.

Tak. Można kupić bilet miesięczny ważny na przejazd wyłącznie w jedną stronę. Cena takiego biletu będzie równa połowie opłaty przewidzianej w taryfie opłat dla danej odległości za przejazd tam i z powrotem.

W firmach PKS Gdańsk oraz P.A. Gryf funkcjonują bilety sieciowe. Są to bilety imienne. Zakup biletu PKS Gdańsk na trasie dłuższej niż 40 km upoważnia Pasażera do nieograniczonej liczby przejazdów na liniach organizowanych przez PKS Gdańsk (numery od 851 do 881). Natomiast zakup biletu P.A. Gryf na trasie dłuższej niż 30 km upoważnia Pasażera do nieograniczonej liczby przejazdów na liniach powiatu kartuskiego, które są organizowane przez P.A. Gryf (numery od 2 do 810).

Dzieci do 4 lat są uprawnione do bezpłatnych przejazdów autobusami P.A Gryf / PKS Gdańsk pod warunkiem, że będą trzymane u opiekunów na kolanach. Warunkiem skorzystania ze 100% ulgi na przejazd jest okazanie kierowcy dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Nie. Na bilety jednorazowe nie przysługuje ulga szkolna (lub studencka). Ustawowa ulga szkolna / studencka przysługuje wyłącznie na bilety miesięczne. Wyjątek stanowią przewozy realizowane w ramach komunikacji gminy Pruszcz Gdański (linie 841-848), gdzie wprowadzono taką ulgę handlową.

Tak. Bilet miesięczny szkolny jest ważny we wszystkie dni tygodnia (również w wakacje) i może być zakupiony na dowolną relację przejazdu.

Tak. Kupując bilet ulgowy u kierującego pojazdem lub w kasie biletowej podróżny zobowiązany jest okazać (bez wezwania) odpowiedni dokument uprawniający do zniżki. Kierowca autobus lub kasjer mają prawo odmówić sprzedaży biletu z ulgą, w sytuacji, gdy podróżny nie potrafi wylegitymować się dokumentem uprawniającym do ulgi lub gdy dokument jest nieważny. Dokument uprawniający do przejazdów ulgowych należy posiadać również wraz z biletem podczas przejazdu autobusem i okazać na żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu.

Nie. Z mocy Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ulga dla dzieci niepełnosprawnych obowiązuje wyłącznie na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: miejsca nauki, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnego, domu pomocy społecznej, poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem. Na podobnych zasadach funkcjonuje również ulga dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, przy czym mogą oni z niej skorzystać również przy przejeździe po dziecko lub po jego odwiezieniu. Oprócz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność należy okazać również zaświadczenie o celu podróży. Ulga ta nie przysługuje przy przejazdach w celach rekreacyjnych i innych niewymienionych w Ustawie.

Nie. Na bilety jednorazowe i miesięczne emerytom i rencistom nie przysługują ulgi. Wyjątek stanowią autobusy komunikacji gminy Pruszcz Gdański, gdzie wprowadzono taką ulgę handlową na bilety jednorazowe.

Tak. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy autobusu bilet wraz z ewentualnym dokumentem upoważniającym do ulgi przy każdym wejściu do pojazdu niezależnie od tego jak często nim podróżuje.

Tak. Karty dużej rodziny honorowane są na liniach 852, 854, 855, 856, 857 i 860, karta upoważnia do otrzymania 50% zniżki na bilety jednorazowe na przejazdy w relacji Kolbudy – Gdańsk.

Nie. Bilety metropolitalne emitowane przez MZKZG nie są honorowane w komunikacji regionalnej P.A. Gryf / PKS Gdańsk.

POZOSTAŁE

Nie. Ze względu na chęć minimalizowania czasu podróży obowiązuje zasada, że kierowca zatrzymuje autobus tylko na tych przystankach, na których chcą wsiąść lub wysiąść pasażerowie. Kierowca ma obowiązek zatrzymać autobus zawsze, gdy na przystanku oczekują pasażerowie. Pasażerowie chcący opuścić pojazd powinni zasygnalizować ten fakt wciskając przycisk STOP.

Tak. Każdy kierowca jest upoważniony i odpowiedzialny za kontrolę biletów. Kierujący pojazdem prowadzi odprawę podróżnych wsiadających na wszystkich przystankach, sprawdzając ważność biletów (zarówno zakupionych w kasach jak i biletów miesięcznych). Posiadacze biletów miesięcznych i okresowych, wsiadając do autobusu, zobowiązani są do okazania ważnego biletu miesięcznego bez wezwania.

Nie. Kierowca powinien posiadać pewną kwotę pieniędzy, aby wydać resztę. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w przypadku płatności banknotem o dużym nominale, kierowca może być zmuszony go rozmienić. Ze względu na czas obsługi pasażerów, prosimy, aby w miarę możliwości, płacić najlepiej odliczoną kwotę lub możliwie zbliżoną do wartości biletu.

Tak. Przewóz wózka dziecięcego / roweru jest bezpłatny, ale ograniczony co do ilości. Należy go ustawić w miejscu do tego przeznaczonym, naprzeciwko drugich drzwi autobusu. Ze względów bezpieczeństwa wózki / rowery nie mogą tarasować przejścia wzdłuż autobusu i powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przez podróżnego.

Lista punktów rzeczy znalezionych dostępna jest tutaj.


Kontrole biletów

06-06-2019, opublikowane przez:

Do kontroli biletów w autobusach P.A. GRYF i PKS Gdańsk upoważnione są osoby legitymujące się identyfikatorem kontrolera biletów ze zdjęciem, numerem służbowym oraz pieczątką i podpisem kierownictwa P.A. GRYF / PKS Gdańsk.

Kontrole biletów prowadzą przedstawiciele następujących firm:

 

IMPERIUM Tomasz Michalski

ul. Świerkowa 8

81-198 Mosty

Tel. 535 257 595

REWIZOR Paweł Adamiak

ul. Chwaszczyńska 49A/3

81-571 Gdynia

Tel. 531 921 777

E-mail: biuro@rewizor.eu

www.rewizor.eu

oraz upoważnieni pracownicy P.A. GRYF / PKS Gdańsk, w tym kierowcy autobusów.

Pasażer ma obowiązek posiadania przy sobie biletu na przejazd lub jest zobowiązany zakupić taki bilet u kierowcy autobusu. Warunkiem przyznania ulgi na przejazd (ustawowej lub handlowej) jest okazanie właściwego dokumentu poświadczającego prawo do tej ulgi. Nieposiadanie biletu lub dokumentu upoważniającego do korzystania z ulgi wiąże się z nałożeniem przez kontrolera opłaty dodatkowej.

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi bezpośrednio kontrolującemu obniża się ją o 30%.

Pasażer ukarany nałożeniem opłaty dodatkowej ma prawo się od niej odwołać. Potrzebne w tym celu dane kontaktowe znajdują się na druku mandatu.

W przypadku dostarczenia dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi, którego pasażer nie był w stanie okazać w czasie kontroli, możliwe jest anulowanie wezwania do zapłaty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.

Gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, że okazany przez pasażera bilet lub dokument został sfałszowany, kontroler ma prawo go zarekwirować i powiadomić o sprawie policję.

Opłaty dodatkowe:

Przejazd bez ważnego biletu:
175 zł
Brak dokumentu uprawniającego do ulgi:
140 zł
Nieuzasadnione spowodowanie zmiany trasy:
525 zł
Przewóz zwierząt lub bagażu bez ważnego biletu lub rzeczy wyłączonych z przewozu​:
70 zł

Regulacje prawne

06-06-2019, opublikowane przez:

Regulamin i przepisy

06-06-2019, opublikowane przez:

Taryfa Opłat

06-06-2019, opublikowane przez:

Komunikacja regionalna PA Gryf

(dotyczy linii: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 800, 801, 806, 810)

Taryfa przesiadkowa

Wybierając podróż w relacji wymagającej przesiadki, oferujemy Państwu możliwość skorzystania ze specjalnej taryfy przesiadkowej. W tym celu, Pasażerowie powinni na pierwszym odcinku trasy (przed przesiadką) nabyć zwykły bilet – w cenie wynikającej z taryfy, natomiast przy zakupie biletu w drugim autobusie powinni okazać poprzedni bilet, który uprawniać będzie do skorzystania z ulgi handlowej na przejazd w wysokości 30% od ceny biletu wynikającej z taryfy opłat. Warunkiem uzyskania ulgi jest rozpoczęcie drugiej podróży nie później niż 2 godziny od momentu zakupu pierwszego biletu.
Ulga handlowa nie łączy się z ulgami ustawowymi.
Taryfa przesiadkowa nie obowiązuje na wielokrotne przejazdy tą samą linią wynikające z przerwy w podróży.

 

Stali klienci 

Dla stałych klientów korzystających z biletów miesięcznych normalnych przysługuje dodatkowa ulga handlowa w wysokości 5%, którą otrzyma każdy kto okaże przy zakupie bilet miesięczny z miesiąca poprzedniego wystawiony na tą samą osobę.

Honorowanie biletów miesięcznych na różnych wariantach tras

Bilet miesięczny zakupiony na daną trasę, obowiązuje na wszystkich liniach komunikacyjnych kursujących w podanej relacji.
W przypadku możliwości podróżowania w danej relacji różnymi wariantami tras, obowiązuje zasada, że bilet miesięczny zakupiony na trasę dłuższą honorowany będzie również w autobusach linii jadącej trasą krótszą. Przykładowo bilet miesięczny na trasę Kartuzy – Sulęczyno przez Sierakowice (linia 14) honorowany będzie również w tej samej relacji na linii 7 kursującej najkrótszą trasą przez Brodnicę Górną i Klukową Hutę.

Bilet miesięczny sieciowy

Bilet miesięczny zakupiony na dowolną relację powyżej 30 km (przedział taryfowy 31-100 km) jest jednocześnie tzw. biletem sieciowym. Uprawnia on do nieograniczonej liczby przejazdów w okresie ważności biletu w dowolnej relacji wszystkimi liniami autobusowymi P.A. GRYF tj. liniami 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 800, 801, 806 i 810.

Bilet dzienny

Bilet dzienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów autobusami P.A. GRYF (tj. liniami 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 800, 801, 806 i 810) w dowolnej relacji w okresie jednego dnia kalendarzowego (tj. od godziny 0:00-24:00). Bilet dzienny można nabyć u kierowcy autobusu. Z uwagi na przepisy ustawowe na bilet dzienny nie obowiązują żadne ulgi.

Bilet 14-dniowy

Bilet 14-dniowy obowiązuje w wybranej przez pasażera relacji przez ciąg kolejnych 14 dni. Podobnie jak w przypadku biletów miesięcznych, bilet 14-dniowy zakupiony na relację dłuższą jak 30 km staje się biletem sieciowym, który umożliwia nieograniczone podróżowanie autobusami P.A. GRYF w okresie ważności biletu. Bilet 14-dniowy jest biletem imiennym do nabycia w kasach stacjonarnych P.A. GRYF (należy mieć na uwadze, że punkty sprzedaży biletów funkcjonują w wybrane dni miesiąca). Z uwagi na przepisy ustawowe na bilet 14-dniowy nie obowiązują żadne ulgi.

Zasady wydawania duplikatów biletów miesięcznych

W przypadku zagubienia biletu miesięcznego przez pasażera, istnieje możliwość wydania jego duplikatu. W tym celu pasażer powinien wypełnić wniosek dostępny w kasach oraz na stronie internetowej i złożyć go w kasie biletowej. Duplikat wydawany jest niezwłocznie po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł.

Wniosek powinien zawierać:
– imię i nazwisko właściciela biletu,
– jego adres zamieszkania,
– trasę przejazdu,
– kasę, w której bilet został kupiony (Kartuzy / Żukowo),
– miesiąc obowiązywania biletu,
– numer telefonu właściciela biletu.

Zasady wydawania zaświadczeń o cenie biletu

Aby otrzymać zaświadczenie o cenie biletu jednorazowego i/lub miesięcznego zainteresowany powinien złożyć wypełniony wniosek w kasie biletowej na dworcu kolejowym w Kartuzach. Formularze wniosków dostępne są w kasie oraz na stronie internetowej. Za wydanie zaświadczenia pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł płatna w momencie składania wniosku. Zaświadczenia wydawane są w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Możliwy jest odbiór osobisty w kasie w Kartuzach lub wysyłka pocztą.

Zasady wydawania faktur VAT do biletu

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), od 1 stycznia 2020 r. osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT do zakupionego biletu miesięcznego muszą podać numer NIP nabywcy przed wydrukowaniem biletu. Otrzymanie faktury VAT możliwe jest tylko w kasach biletowych.

W przypadku chęci otrzymania faktury za przejazd autobusem na podstawie biletu jednorazowego, proszę o wcześniejszy kontakt z  biurem naszego przedsiębiorstwa: biuro@gryf.kartuzy.com.pl .

Komunikacja Gminy Pruszcz Gdański

(dotyczy linii: 841 – 850)

Na liniach funkcjonujących w ramach komunikacji gminy Pruszcz Gdański, taryfa opłat za bilety oraz granice stref taryfowych ustalone zostały przez gminę Pruszcz Gdański. Uwaga! Ulga gminna nie łączy się z ulgami ustawowymi.

Honorowanie biletów miesięcznych

Bilet miesięczny uprawnia do nieograniczonych przejazdów we wszystkie dni tygodnia, na wszystkich trasach w strefach taryfowych na jakie został wykupiony.

Bilety elektroniczne (tzw. e-bilety)

Dla Państwa komfortu i wygody wprowadziliśmy możliwość załadowania biletu miesięcznego na kartę elektroniczną. E-bilet można otrzymać po wypełnieniu wniosku (pobierz wniosek), który należy złożyć w punkcie sprzedaży biletów w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przy ul. Wojska Polskiego 30. Kaucja zwrotna za wydanie e-karty: 10 zł.

Przy wejściu do autobusu należy każdorazowo przyłożyć e-bilet do czytnika znajdującego się na górnej części kasy fiskalnej. Odczyt nastąpi automatycznie, co zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Bilety miesięczne obowiązują wyłącznie w autobusach komunikacji gminy Pruszcz Gdańskiej. Wszystkie takie pojazdy oznaczone są specjalnym logotypami umieszczonymi na przedniej i tylnej ścianie autobusu (po prawej stronie) oraz na boku (na szybie za przednimi drzwiami). W autobusach nie obowiązują bilety miejskie i metropolitalne emitowane przez ZTM Gdańsk oraz MZKZG.

Linie regionalne PKS Gdańsk

(dotyczy linii: 851, 852, 854, 855, 856, 857, 859, 860, 861, 870, 871)

Taryfa przesiadkowa

W celu promowania podróży uwzględniających przesiadki, wprowadzona została ulga przesiadkowa w wysokości 30%. Pasażer w trakcie pierwszej części podróży (przed przesiadką) nabywa bilet w zwykłej cenie, zaś przy zakupie biletu po przesiadce, w drugim autobusie, okazuje poprzedni bilet, który uprawnia do skorzystania z ulgi handlowej na przejazd w wysokości 30% od ceny biletu wynikającej z taryfy opłat. Warunkiem uzyskania ulgi jest rozpoczęcie drugiej podróży nie później niż 2 godziny od momentu zakupu pierwszego biletu. Taryfa przesiadkowa nie obowiązuje na wielokrotne przejazdy tą samą linią wynikające z przerwy w podróży.


Punkty Sprzedaży

05-06-2019, opublikowane przez:

Kartuzy, ul. Kolejowa

(kasa biletowa na dworcu kolejowym w Kartuzach)

Godziny otwarcia:

od 20 dnia miesiąca poprzedzającego do 10 dnia miesiąca ważności biletu
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 18:00
w soboty: 9:00 – 15:00

Sprzedaż biletów komunikacji P.A. GRYF i PKS Gdynia

Gdańsk, ul. 3 Maja 12

(kasa biletowa na dworcu autobusowym w Gdańsku)

Godziny otwarcia:

od 23 dnia miesiąca poprzedzającego do 10 dnia miesiąca ważności biletu
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 17:00
w soboty: 8:00 – 16:00

w dwa ostatnie i w dwa pierwsze dni robocze miesiąca punkt otwarty w godzinach 6:30 – 18:00

 

Sprzedaż biletów komunikacji P.A. GRYF, PKS Gdańsk i Gminy Pruszcz Gdański

Sierakowice, ul. Lęborska 6a

(punkt fotograficzny FotoMag9)

Godziny otwarcia:

od 23 dnia miesiąca poprzedzającego do 10 dnia miesiąca ważności biletu
od poniedziałku do piątku: 9:30 – 16:15

w dwa ostatnie i w dwa pierwsze dni robocze miesiąca punkt otwarty w godzinach 9:30 – 17:00

w soboty: 9:30 – 13:00 (UWAGA! Kasa nieczynna zawsze w trzecią sobotę miesiąca)

Sprzedaż biletów komunikacji P.A. GRYF

Żukowo, ul. Gdańska 32

 

Godziny otwarcia:

od 23 dnia miesiąca poprzedzającego do 10 dnia miesiąca ważności biletu
od poniedziałku do piątku: 9:30 – 17:00
w soboty: 9:00 – 12:00

 

Sprzedaż biletów komunikacji P.A. GRYF

Juszkowo, ul. Zakątek 1

(kasa biletowa w budynku Urzędu Gminy Pruszcz Gdański)

Godziny otwarcia:

w trzy pierwsze i trzy ostatnie dni robocze miesiąca
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30 – 18:30
środa: 8:00 – 18:30

Sprzedaż biletów komunikacji Gminy Pruszcz Gdański

Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych 41

(kasa biletowa w budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu)

Godziny otwarcia:

w trzy pierwsze i trzy ostatnie dni robocze miesiąca
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

Sprzedaż biletów komunikacji PKS Gdańsk

Kolbudy, ul. Staromłyńska 2

(punkt pocztowy InPost przy Urzędzie Gminy)

Godziny otwarcia:

w ostatni dzień roboczy miesiąca i pierwszy roboczy dzień miesiąca
od poniedziałku do piątku: 9:00 – 16:00

 

Sprzedaż biletów komunikacji PKS Gdańsk

Kościerzyna, ul. Młyńska 15

(kasa biletowa na dworcu autobusowym w Kościerzynie)

Godziny otwarcia:

Na przełomie każdego miesiąca wg harmonogramu dostępnego na stronie internetowej ajenta:
http://website.pks-starogard.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=31
*w pozostałych dniach w dni powszednie na bazie PKS p.t. Kościerzyna ul. Zakładowa 11 w godz. 11:00 – 13:00

Sprzedaż biletów komunikacji PKS Gdańsk

Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4

(kasa biletowa w budynku GOKSiR)

Godziny otwarcia:

ostatnie dwa dni robocze miesiąca 
od poniedziałku do czwartku: 9:00 – 17:00

jeśli wypada w piątki: 9:00 – 16:00

Sprzedaż biletów komunikacji PKS Gdańsk


Zostań kierowcą autobusu P.A. GRYF!

08-01-2018, opublikowane przez:

Ogłaszamy nabór na finansowany przez naszą firmę kurs prawa jazdy kat. D oraz kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz osób.

W czasie szkolenia kandydaci uzyskają wszystkie uprawnienia umożliwiające pracę w charakterze kierowcy autobusu. Po szkoleniu dajemy gwarancję pracy w zawodzie. Warunkiem zakwalifikowania do programu szkoleń jest zgoda kandydata na pracę w P.A. GRYF przez minimum 3 lata w trakcie której następować będzie spłata kosztów szkolenia w równych miesięcznych ratach.

Program szkoleń skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców okolic Kartuz i Żukowa.

 

Wymagania:

– ukończone 24 lata,

– posiadanie prawa jazdy kategorii B,

– niekaralność,

– wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

– umowę o pracę na cały etat oraz dobre warunki finansowe (stawka 22-23 zł brutto/godz. + prowizja za sprzedane bilety + dodatki za pracę z przerywanym czasem pracy), praca zaplanowana jest w miesięcznym grafiku uwzględniającym nominał godzin (średnio 168 godzin miesięcznie),

– pracę na autobusie miejskim, niskopodłogowym z automatyczną skrzynią biegów,

– szkolenie z przebiegu linii komunikacyjnych i obsługi systemów pokładowych autobusu,

– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w przyjaznym, profesjonalnym zespole.

 

Miejsce pracy:

Żukowo, ul. Armii Krajowej 1D (ewentualnie Kartuzy, ul. Kościerska 13)

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres: p.misiak@gryf.kartuzy.com.pl . Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której omówione zostaną szczegółowo zasady uczestnictwa w programie szkoleń.


Tabele przyjazdów i odjazdów

20-07-2017, opublikowane przez: