Szereg zmian w rozkładach jazdy komunikacji regionalnej w powiecie kartuskim od 1 września 2020 r.

20-08-2020, opublikowane przez: w kategorii: informacje

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. wprowadzone zostaną zmiany na większości połączeń w rozkładach jazdy komunikacji regionalnej. Poniżej informacja o najistotniejszych korektach:

 

Linia 2

 • wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy zapewniający rytmiczne odjazdy autobusów z częstotliwością co 30 minut w szczytach przewozowych (co 15 minut na godzinę ósmą) i co 60-120 minut w godzinach pozaszczytowych, ponadto na odcinku Kartuzy – Kiełpino/Somonino ofertę przewozową uzupełniać będą kursy linii 3 i 9 zapewniając razem bardzo atrakcyjną częstotliwość kursowania,
 • większość kursów realizowana będzie na wydłużonej trasie do Ostrzyc oraz z zajazdem do Kiełpina,
 • ze względu na niewielkie zainteresowanie zlikwidowane zostaną kursy w niedziele i święta.

Rozkład jazdy linii 2 ważny od 01.09.2020 r.


Linia 3

 • wszystkie kursy realizowane będą w pełnej relacji do Nowej Wsi Przywidzkiej,
 • funkcjonowanie linii zostanie ograniczone do dni nauki szkolnej z kursami o:

– z Nowej Wsi Przywidzkiej: 7:08, 14:48, 15:48, 16:48,

– z Kartuz: 6:30, 14:15, 15:15, 16:15.

Rozkład jazdy linii 3 ważny od 01.09.2020 r.


Linia 4

 • przywrócone zostaje kursowanie autobusów w stałym rozkładzie jazdy
  jak przed pandemią (także w niedziele i święta),
 • przywrócona zostanie pełna obsługa kursów do Lęborka oraz miejscowości Paczewo, Niepoczołowice, Linia.

Rozkład jazdy linii 4 ważny od 01.09.2020 r.


Linia 7

 • wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy zapewniający rytmiczne odjazdy autobusów,
 • ze względu na niewielkie zainteresowanie zlikwidowane zostaną kursy
  w niedziele i święta.

Rozkład jazdy linii 7 ważny od 01.09.2020 r.


 

Linia 9

 • funkcjonowanie linii zostanie ograniczone do dni nauki szkolnej z kursami o:

– z Mezowa: 7:15 (kurs wydłużony z Dzierżążna o 7:10), 8:25, 12:25, 14:25, 15:05,

– z Kartuz: 8:00, 11:30, 14:00, 14:45, 16:00 (kurs wydłużony do Dzierżążna).

Rozkład jazdy linii 9 ważny od 01.09.2020 r.


Linia 13

 • zwiększona zostanie liczba kursów, które będą wykonywane we wszystkie dni powszednie o:

– ze Zgorzałego: 6:23, 8:03, 14:55,

– ze Stężycy: 6:28, 8:08, 14:50,

– z Gołubia: 6:34, 8:14, 14:44,

– z Szymbarku: 6:40, 8:20, 14:38,

– z Kartuz: 7:35, 14:05, 16:05.

Tym samym zapewniony zostanie uczniom dojazd do Kartuz również na drugą godzinę lekcyjną. Odjazdy do Ostrzyc i Brodnicy uzupełniają się z autobusami 2 i 7.

Rozkład jazdy linii 13 ważny od 01.09.2020 r.


Linia 806

 • wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy umożliwiający dogodne przesiadki w Żukowie na autobusy linii 801, Z oraz pociągi,
 • umożliwione zostanie podróżowanie w relacjach okrężnych z Żukowa przez Przyjaźń do Babiego Dołu i dalej przez Glincz do Żukowa i odwrotnie,
 • ze względu na niewielkie zainteresowanie zlikwidowane zostaną kursy późnowieczorne.

Rozkład jazdy linii 806 ważny od 01.09.2020 r.


Ponadto przywrócone zostaną stałe, szkolne rozkłady na wszystkich pozostałych liniach komunikacyjnych, w tym wznowione zostanie funkcjonowanie linii: 8, 14, 17, 18, 19 i 20. Także na liniach 8 i 14 pojawią się drobne korekty odjazdów.

 

Przypominamy również, że już od 1 lipca 2020 r. wprowadzany został nowy rozkład linii 11 ze wszystkimi kursami wydłużonymi od Pomieczyna do Łebieńskiej Huty oraz linii 810 ze wszystkimi kursami wydłużonymi do centrum Gdańska.

 

Zachęcamy do zakupu biletów miesięcznych na nasze połączenia. Bilety warto nabyć z wyprzedzeniem, aby uniknąć kolejek. Kasy biletowe w Kartuzach, Sierakowicach, Żukowie i Gdańsku otwarte są w stałych godzinach, a w każdej
z nich istnieje możliwość płatności bezgotówkowej (za pomocą karty płatniczej).

 

W związku ze spodziewaną wyraźnie większą liczbą pasażerów, zwracamy uwagę Klientom o bezwzględnym obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie podróży autobusem. Potraktujmy tą sprawę z najwyższą powagą z uwagi na zdrowie swoje i współtowarzyszy podróży. Jednocześnie informujemy, że wszystkie nasze autobusy są codziennie gruntownie sprzątane i dezynfekowane, a w czasie przerw między kursami dodatkowo wietrzone.

 

Szczegółowe informacje:  tel. 500 469 227

fb.com/pagryf  gryfkartuzy.pl